Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domainA szavak eredetére feleletet adó Biblia, vagy délibábos etimológiák gyűjteménye?
Megjelent a Czuczor–Fogarasi-szótárból készült válogatás

Szerző: Cserháthalápy Ferenc
2010. május 29. 6.56

 A Tinta Könyvkiadó gondozásában az Ünnepi Könyvhétre megjelent az Etimológiák, szóelemzések a Czuczor–Fogarasi-szótárból című 950 oldalas válogatás, amelynek 2010. május 28-án volt a bemutatója a kiadó szerkesztőségében.
A szótár megjelenése alkalmából Cserháthalápy Ferenc beszélgetett Kiss Gáborral, a Tinta Könyvkiadó igazgatójával, a kötet ötletgazdájával, főszerkesztőjével.

 – Az idei Ünnepi Könyvhétre jelentette meg a Tinta Könyvkiadó az Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból című 950 oldalas kötetet. Mi ez tulajdonképpen, az eredeti hat kötet sűrítménye?
Kiss Gábor: Semmiképpen sem sűrítmény, ez válogatás. A sűrítményről a szörpök sűrítményei jutnak az ember eszébe, melyeket aztán szódavízzel kell hígítani. Mostani szótárunk anyagát nem kell semmivel sem felönteni.

– Nem sűrítmény, bár az eredeti hat kötetből mégis csak egyet készítettek. Mik voltak a válogatás szempontjai?
Kiss Gábor: Az eredeti mű 1862 és 1871 között jelent meg és 112 ezer szócikket tartalmazott. A szócikkek között vannak címszavakat értelmező szócikkek és településeket bemutató részek is. Például: GUTOR: falu Pozsony megyében vagy NÁDASD faluk Abaúj, Baranya, Borsod, Pozsony, Sopron, Vas megyében, puszta Somogy megyében. A szavakat bemutató szócikkek legtöbbje többek között a szó magyarázatát adja. Például: HITELV valamely vallásnak fő ágazata, melyen a többiek alapulnak. Vagy egy másik példa: HURÍT Kiált, kurjant. Valakit nyers, erős kemény hangon, kurjongatva lelármáz, hallgatásra kényszerít.

– Az eredeti munkának talán nem ezek a magyarázós részei az igazán izgalmasak, hanem a szavak eredetével foglalkozó szóeredeztetések.
Kiss Gábor:
Nagyon jól látja! A Czuczor–Fogarasi-szótár érdekes szóeredeztetései az elmúlt 150 évben mindvégig viták kereszttüzében álltak.

– És most a Tinta Könyvkiadó ezeket a sokak által vitatott részeket válogatta ki?
Kiss Gábor: Pontosan. Azokat a részeket adjuk közre, amelyek szavak, szóelemek, szógyökök történetével, eredetével foglalkoznak. Az érdeklődők most egyetlen kötetben találják meg a szótárnak azokat a részeit, amelyek napjaink új szótörténeti vizsgálataihoz szükségesek lehetnek.

 Részlet a kötetből

– Óvatosan fogalmaz. Mintha a kiadó nem tudná, hogy az eredeti munka a szavak eredetére választ adó Biblia vagy délibábos etimológiák gyűjteménye lenne...
Kiss Gábor:
Mint nyelvészeti szakkönyvek és magyar szótárak kiadója sűrűn találkozom az ún. alternatív nyelvészettel és képviselőivel. Például már nemegyszer előfordult a következő eset: árusítjuk a könyveinket, megérkezik az érdeklődő. Felemeli és belelapoz a Zaicz Gábor által szerkesztett etimológiai szótárunkba, majd lecsapja és hangos szóval mondja: Maguk Hunfalvynak és Budenznek, a Habsburg-bérenceknek a nézetét vallják, maguk nem is magyarok! Nem tudják, hogy semmi közünk a finnekhez?! Majd a tájékozott érdeklődő félórás előadást tart a magyar nyelv etruszk eredetének megdönthetetlen bizonyítékairól.

Czuczor Gergely– Mintha a magyartanárok között is egyre több alternatív nyelvész lenne.
Kiss Gábor:
Eleve haragszom a magyartanárokra, mert legtöbbjük nem tanítja a nyelvtant, hiszen vagy irodalom- vagy osztályfőnöki órát tart helyette. Megtapasztaltam ezt négy gyermekem iskoláztatása során. Érdekes, hogy Czakó Gábor is mint többgyermekes szülő pontosan ilyen elkeserítő tapasztalatokra tett szert a magyar nyelvtan oktatásával kapcsolatban. A magyar nyelvtan iskolai elidegenítéséről a Beavatás a magyar észjárásba című legutóbbi könyvében számol be. Aztán másik élmény a közelmúltból: Általános iskolai magyartanárnőm, a szeretett Piroska néni odajön az osztálytalálkozón hozzám, és így szól: Gábor, gratulálok, sok szép szótárt és értékes könyvet adtatok ki, de tudod – és közelebb hajol hozzám – ezt a finnugrizmust hagyjátok már abba, ezt már megcáfolták!

– Visszatérve a most megjelent szótárhoz, hogy készült?
Kiss Gábor:
Először is megkérdeztem a Nyelvtudományi Intézetben két profi, nyelvtörténettel foglalkozó nyelvészkollégámat, hogy mi a véleményük a Czuczor–Fogarasi-szótárról. Gondoltam, ha nagyon lesújtó a véleményük, félreteszem az ötletemet. De egybehangzóan azt mondták: elavult, de mindig megnézem, mert nagyon inspiráló, és gazdag a benne összegyűjtött nyelvi anyag. Ezt követően egy kolléganőnk több mint féléves munkával végigolvasta a szótárt, és a szavak eredetével foglalkozó részeket kimásolta. A munkához nagy segítségére volt az Arcanum Adatbázis Kft.
által kiadott CD, amely tartalmazza elektronikusan az eredeti szótár teljes anyagát. A kiválogatott 7500 szövegrészletből, szócikkből áll össze a 950 oldalas mostani szótár.

– Látom, a szótár helyesírását közelítették a mai íráshoz.
Kiss Gábor:
Kiigazítottuk a cz írását, egységesítettük a hosszú kettős mássalhangzók jelölését (pl. aszszony helyett asszony), és a magánhangzók rövidségét, hosszúságát is igyekeztünk a mai íráshoz igazítani. Így egy jól olvasható szöveget adunk a mai olvasó kezébe.

Fogarasi János– A szótárhoz Simoncsics Péter nyelvész írt előszót.
Kiss Gábor:
Simoncsics Péter tudománytörténetileg elhelyezi az eredeti nagy munkát, és ezekkel a sorokkal fejezi be az előszavát: „A Czuczor–Fogarasi-szótár koraszülött munka, többre vállalkozott, mint amire képes volt. (…) A benne rekedt értékek – nyelvi adatok és invenciózus nyelvi magyarázatok – csak a szakavatott nyelvészek, közülük is a nyelvészet története iránt különösen érdeklődők számára tárulnak föl és válnak értékelhetővé. Az ő feladatuk lesz a szótár módszeres átfésülése, adatainak újbóli megrostálása és pontosítása, és szembesítése a nyelvészetnek azóta eltelt időben történt eredményeivel.”

– Végül is mi a Czuczor–Fogarasi-szótár alaptézise?
Kiss Gábor:
Az alaptézis kulcsszava a gyök, a szógyök. Példával megvilágítva: a szótár azt írja, hogy a KER elvont gyök, melyből a kereng, keres, kerek, kerék, kerget, kerít, ketrec, kerecsen szavak erednek, és megnyújtott formában a kéreg szó is innen jön. Ezekben alapértelem a görbe, kerek, magába visszamenő vagy maga felé visszahajló mozgás vagy vonal. Lényeges hangjai a K és az R. Hasonlóan a kar, karaj, karika, karima, karám, kanyar, szavakhoz. Rokon velük a kör, környék, köröm szó.

– A gyökelmélet nem hivatalosan elfogadott nyelvészeti nézet. A Tinta Könyvkiadó a közelmúltban adott ki egy nyelvrokonsággal foglalkozó másik könyvet is, melyet Honti László akadémikus, nyelvész szerkesztett. Mondhatjuk kicsit ironikusan, hogy ennek a tanulmánykötetnek lehetne akár az is a címe, hogy „Az Akadémia visszalő”?
Kiss Gábor:
Lehetne, de nem az. A cím pontosan: A nyelvrokonságról – A török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Ebben a kötetben a hivatásos nyelvészek válaszolnak az alternatív nyelvészek felvetéseire.

 Kiss Gábor

– Mintha itt valamiféle ellentmondást látnék. A Tinta szinte egyszerre jelenteti meg az alternatív nyelvészek által Bibliának kikiáltott Czuczor–Fogarasi-szótár gyökelméletre épülő szóeredeztetéseit, ugyanakkor az akadémikus cáfolatát is napjaink alternatív nyelvészetének.
Kiss Gábor:
Nem a kiadó munkájában van ellentmondás. Az ellentmondás napjaink nyelvészeti nézetei között van. A Tinta célja, hogy katalizátor legyen a párbeszédben, elősegítse a hasznos és célravezető vitát. Nem lehet, hogy mindazok, akik számára fontos nemzeti kultúránk legfőbb hordozójának, édes anyanyelvünknek az ügye, évtizedeken át elbeszéljenek egymás mellett. A Tinta kiadványaival elő kívánja segíteni a tisztázó párbeszédeket. Az eredményes diskurzust mozdíthatja elő a Pytheas kiadó is azzal, hogy tervbe vette a Czuczor–Fograsi-szótár teljes hat kötetének reprint kiadását.


Oldaltérkép