Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domain

[ Cédé | Dévédé | Koncert | Könyv ]


Mini-Fesztivál – a THReNSeMBle koncertje

Szerző: Lehotka Ildikó
2012. február 4.

 Egy budapesti és két magyarországi bemutatót is tartalmazott a Mini-Fesztivál keretében szervezett koncert. A Fesztivál Színházba viszonylag sokan látogattak el január 28-án (az már a második esemény volt aznap), ami egy kortárs zenét hirdető hangverseny esetében ritka, talán ez a fajta zene többeket fog vonzani a későbbiekben. Hat mű hangzott el, a darabok színvonala nem volt egységes, mindenesetre pillanatképet adott a kamaraegyüttesre írt darabok sokféleségéről.

A koncert közreműködője, a héttagú THReNSeMBle Horváth Balázs vezetésével 2008-ban alakult, a Bartók Fesztiválon fiatal magyar zeneszerzők műveit mutatták be (a furcsa név a tagok nevének kezdőbetűit tartalmazza). A kortárs zenét játszó együttes végül folytatta munkáját, 2010-ben a szombathelyi Bartók Fesztivál rezidens együtteseként szerepelt.
 Elsőként a THReNSeMBle egyik tagja, a hegedűs-mélyhegedűs Tornyai Péter Abfall Musik című műve szólt, a 2009-ben írt darab hangszerelése érdekes: a hét zenész közül többen hangszert váltanak, nemegyszer igen gyorsan kell ezt megtenni. A mű érzésem szerint hangképek sorozata, lényegét a pantomimelemek adják. A „hulladék elemekből” álló darab csak előadáson érvényesül, mert bár a gyantázás és egyéb, a hangszert karbantartó mozzanatok talán hallatszanak egy hangfelvételen, az integetés, az instrumentumon való játszás imitálása nem. 
Horváth Balázs 2007-es, Kőszeghy Péter felkérésére komponált és a Kozmosz együttesnek ajánlott Cirkuszoid-ja szintén csak a néző személyes jelenlétével élvezhető. A hangszeres együttes (blockflöte, brácsa, zongora), és az ütőhangszeres művész „egymásról tudomást sem véve játszik”, olvasom. Míg a kisebb csoport viszonylag egyszerű zenei anyagot tolmácsol, addig az ütőhangszeres egy színesen csomagolt nagy dobozból sorra szedi elő a különféle tárgyakat, többek közt egy holland fapapucsot, hengereket, és próbálgatja a tárgyak zörejét. A cím utal tehát a „van másik”-szerű folyamatra, másrészt a szó idegen eredetű értelmére is, folyamatosan lehet játszani a darabot.
A két, színházi elemeket is tartalmazó darab mellett Georg Friedrich Haas magyarországi bemutatóként elhangzott Sextet-je vetett fel bennem kérdéseket. Haas zenéje utolsóként szólalt meg, valószínűleg a fáradtság is közrejátszhatott abban, hogy a mű érdekessége(i) rejtve maradt(ak) előttem. Az „egyenrangú negyedhangokkal” teletűzdelt mű hosszúnak is tűnt, a hangszerelés sem jelentett revelációt. Sajnos kotta nem állt az ember rendelkezésére, így csak a hallásélményre kénytelen hagyatkozni, Haas művének esetében különösen fontos lett volna a darab mélyére látni.
Yannis Kyriakides 2010-ben írt paramyth című műve is magyarországi bemutató volt, a hangzása kellemes. A Kékszakállú-vándortémának egy ciprusi változatát meséli el hangokkal a szerző, a darab megítélésem szerint a középmezőnyhöz tartozik. Itt is érezhető volt, hogy a hossza nem arányos a tartalommal.
Kőszeghy Péter 2010-es Keen című darabja budapesti bemutatóként hangzott el. Az Ómagyar Mária-siralom csodálatos szövegével kapcsolatban álló Sirató a halállal összefüggő érzéseket, víziókat, érzelmeket jeleníti meg, igazán plasztikusan. A Láng Istvánnak dedikált, helyenként népzenei intonációjú, érzésem szerint kéthangos mikromotívumokból épült mű vokális megoldásai mintegy aláhúzták a mondanivalót.

  
 

Az est számomra legjobb zenéje Dargay Marcell Fragmente című darabja volt. Dargay Marcell 2008-ban, a THReNSeMBle számára komponált művének alapja a Wam című kétzongorás mű, Mozart zongoraszonátáinak foszlányaiból épült fel.
Dargay korábbi művében is a motívumkiragadással operált, zeneszerzés-technikailag a Fragmente igen izgalmas. Hangzásvilága eltér az általam hallott műveitől, takarékos dinamikai íveket kért a szerző, a hangszerelése érdekes. Izgalmas az első egység ismétlődő motívum köré rajzolt hangzáskép, mely egyre dúsul, a zongora és a csillogó hangú ütőhangszerek szerepe. Rendkívül jól előkészített a záró szakasz, a hatszor játszott motívum, majd az abból kiragadott lezárás. A mű felépítésének feszes íve volt, egyetlen pillanatig sem érezte az ember, hogy indokolatlan hangok, részek szerepeltek volna töltelék anyagként.
A koncerten rendkívül jól meghangszerelt műveket hallottunk, talán éppen a darabok hangzásélménye volt a legerősebb a zeneszerzők számára. Kimeríthetetlen, változatos megoldásokat hallottunk, talán túlságosan is ez volt a vezető szál. Érdekes volt a kortárs zene hallást és látványt összekötő megjelenése, bár nem ez az útja a zenének, mégis indokolt esetben helye lehet koncerteken, bár a korábbi kísérletek során nem volt így.

2012. január 28., Fesztivál Színház
Tornyai Péter: Abfall Musik (2009)
Kőszeghy Péter: Keen (2010) – budapesti bemutató
Dargay Marcell: Fragmente (2008)

Yannis Kyriakides: paramyth (2010) – magyarországi bemutató
Horváth Balázs: Cirkuszoid (2007)
Georg Friedrich Haas: Sextet (1992/1996) – magyarországi bemutató


Oldaltérkép