Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domain„Gyermekeink jövője az alapos és megbízható nevelésen múlik” – beszélgetés Alfred Brychtával

Szerző: Szabó Katalin
2006. október 16. 18.11

 A Déli pályaudvar közelében lévő Osztrák–Magyar Európaiskola különleges intézmény. A terület a katolikus Keresztény Iskolatestvérek Rendjének (FSC) tulajdona, az iskolát az Osztrák–Magyar Európaiskola Alapítvány, egy nonprofit szervezet tartja fenn. Jelenleg 200 alsó és 170 felső tagozatos gyermek tanul a falai között. A tanulók különböző országokból érkeztek, azonban a legtöbben magyarok. Módosított osztrák kerettantervek alapján tanítják és értékelik őket. A tanítás nyelve a német. Alfred Brychta iskolaigazgatót kérdeztük.


– Igazgató Úr, intézményük Osztrák–Magyar Europaiskola – mit jelent ez konkrétan?

– Iskolánk része az Osztrák–Magyar Oktatási Központnak, amely az óvodától – Osztrák–Magyar Óvoda – az általános iskolán – Osztrák–Magyar Európaiskola és a gimnáziumon – Budapesti Osztrák Iskola – át az érettségiig vezeti el a gyermekeket. Az Európaiskola pedig annyit tesz, hogy nevelőmunkánk alapját egy szabad és egyesült Európa értékei képezik. Világra nyitottan, egymás megértése és elfogadása alapján, demokratikus szellemben tanulnak itt a különböző nemzetiségű és vallású gyerekek, együtt a közös jövőért. Ideológiai agitációnak, erőszakos befolyásolásnak, világnézeti megkülönböztetésnek nálunk nincs helye.


– Hogyan épülnek egymásra az iskolaközpont egyes elemei?

– A legkisebbek hároméves koruktól járhatnak az Osztrák–Magyar Óvodai Alapítvány kétnyelvű ovijába. Iskolánk biztosítja az osztrák típusú alsó és felső tagozatos általános iskolai oktatást. Beiratkozni nem csak az első osztályba lehet, hanem felső tagozatosként az ötödik osztályba is. Azok számára, akik még nem tanultak német nyelvet, vagy csekély még a nyelvi ismeretük, a mindenkor adott iskolaév előtt, márciustól júniusig nyelvi előkészítő tanfolyamot tartunk, ahol a diákok korszerű, kommunikatív oktatási módszerrel vidám, játékos formában elsajátíthatják a szükséges nyelvi alapokat. Az általános iskola elvégzése után lehetőség nyílik az Osztrák Felsőreál Gimnázium elvégzésére, végül pedig érettségi vizsgát lehet tenni, amit nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában és az Európai Unió valamennyi államában elismernek. A sikeres vizsgát tett diákok tehát beiratkozhatnak ezen országok egyetemeire.

– Milyen tanrend szerint és milyen nyelven tanítanak?
– Iskolánkban osztrák tanrend szerint osztrák tanárok és magyar tanterv szerint – magyar nyelv és irodalom, történelem, honismeret, hittan – magyar tanárok tanítanak. Minden osztály osztályfőnöke osztrák. Az alsós osztályoknak magyar tanítók oktatják a magyar írást és olvasást. A kéttannyelvűség tehát azt jelenti, hogy módosított osztrák tanterv szerint modern módszerekkel oktatunk, és  olyan kétnyelvű osztrák bizonyítványokat állítunk ki, amelyeket Magyarországon is elismernek. Az oktatás nyelve a német, de természetesen nem kerül háttérbe a magyar nyelv sem.

– Tanítanak-e az oktatás nyelvén túl más idegen nyelvet is?
– Természetesen igen. Meggyőződésem, hogy gyermekeink jövője egyrészt az alapos és megbízható nevelésen múlik, de nem utolsósorban a nyelvtudástól is függ. A demokratikus alapszabályokat megtanítani, kultúrákat összekapcsolni csak úgy lehet, ha messzemenően figyelembe vesszük a nemzeti sajátosságokat, ha beszéljük egymás nyelvét, nem is szólva arról, hogy a nyelvismeret egyúttal nyitottságot, kitekintést és rugalmasságot is jelent. Mindezekből következően különös hangsúlyt fektetünk a nyelvek elsajátítására. Tanítványaink a német és magyar mellett még két idegen nyelvet – kötelezően az angolt és szabadon választhatón a spanyolt, azaz összesen négy nyelvet tanulhatnak meg. Az Osztrák Intézettel együttműködve lehetőséget adunk tanulóinknak, hogy nyolcadik osztályban letehessék német nyelvből a nemzetközileg elismert, a magyar felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe vizsgát.
Nem kis büszkeséggel mondom, hogy iskolánk a nyelvoktatás területén végzett kiemelkedő, modern, hatékony és innovációs tevékenységéért megkapta az Európai Bizottság magas rangú kitüntetését, az ún. EuropaSiegelt.


– Ha jól tudom, iskolájuk nemcsak Európaiskola, hanem De La Salle iskola is.

– Igen, éspedig az egész világon tevékenykedő Keresztény Iskolatestvérek rendjének katolikus általános iskolája vagyunk. Nevüket ezek az iskolák a rend alapítójáról, De La Salle Szent Jánosról (1651–1719) kapták, aki a szegény és egyszerű emberek gyermekeinek oktatására hívta közösségébe a tanárokat és nevelőket. A rendnek 1894-től Magyarországon is működtek iskolái, a fővárosban  és vidéken, egészen 1949-ig, amikor is a szerzeteseknek el kellett hagyniuk az országot, az iskolát pedig államosították. A rend 1993-ban „rendeltetésszerű használatra” visszakapta a telket és az épületet. A szükséges felújítások és előkészítés után 1995. szeptember 4-én újra megindult a tanítás.

– Miben látja napjainkban egy La Salle szellemiségű iskola legfontosabb feladatát?
– Első és legfontosabb az átfogó, keresztény normák szerinti teljes körű nevelés, központjában a gyermekkel, annak minden valós jelen- és jövőbeli szükségletével. Az a dolgunk, hogy keresztény felelősségtudattal világra nyitottá formáljuk a ránk bízott 6–14 éves fiatalokat. Értékrendet mutassunk nekik ebben az értékek nélküli világban, röviden: morális és szociális értékeket átadva „értékes” emberré neveljük őket, tartozzanak bármely nemzethez és vallási felekezethez. Nem elég azonban a mégoly magas színvonalú pedagógia, de nem is csak az a fontos, mit tanulnak meg a gyerekek, hanem az is, hogyan. Barátságos légkör, a tanárok, diákok és szülők közötti jó viszonyra épülő szoros együttműködés elengedhetetlenül hozzátartozik az alapos és megbízható iskolai neveléshez. Az értelmi képességek, az alapkészségek fejlesztése, a tárgyi tudásanyag elsajátítása mellett nagyon fontos a megalapozott személyiségfejlődés biztosítása, ha azt akarjuk, hogy a gyermekek ne csak lexikális tudással, hanem a dolgok helyes értékrendjére épülő világképpel és világlátással úgy induljanak az életbe, hogy megállják helyüket a maguk élethivatásában.


– Milyen alapelvre épül pedagógiai programjuk?

– Hiszem és vallom, hogy tanítani és nevelni csak úgy lehet, ha előfeltételnek tekintjük a gyermek méltóságát, komolyan vesszük és partnernek tekintjük. Mint már említettem, nem elég csupán tárgyi tudást átadni, meg kell őket tanítani egy sor olyan dologra, mint például a csapatmunka, kommunikációs készség, kreativitás, kritikai érzék, rugalmasság, döntési, ítélő-, beleérző, problémamegoldó képesség és még sok más, amelyek nélkül elképzelhetetlen a személyiségfejlesztés. Ahhoz, hogy a diákok képesek legyenek a lehető legjobban teljesíteni, személyre szabott tanulási folyamat szükséges. Személyes fejlődésüket, „érdekeltségüket” pedig úgy mozdíthatjuk előre, ha tudatosítjuk bennük, hogy a tanulás sikeréért ők is felelősek.

Link:
http://www.europaschule.hu/hu/euschule.html


Oldaltérkép