Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domainKomorna apolgatna – Tinta-könyvbemutató: a búbos vöcsöktől a paradoxonig

Szerző: PP, fotó: leho
2012. március 28.

 A már több mint 300 címet megjelentető Tinta Könyvkiadó bemutatóján jártunk március 27-én az MTA Nyelvtudományi Intézetében. A könyvműhely 5+2 új kötetéről esett szó: francia nyelvű elméleti munkáról, az Élőnyelvi Konferencia lejegyzett, szerkesztett anyagáról, praktikus ellentétszótárról, Madárnévkalauzról, gyakorlati tudnivalókat sorjázó újságírástankönyvről, valamint a hamarosan megjelenő rövidítésszótárról és a Régi szavak szótáráról.

Mostan színes Tintákról áll módomban írni. Kosztolányit többször is megidézték a bemutatón, így nem is távoli a citálása. A Tintára a Magyar szókincstár megjelentetésekor (1998) figyeltem föl. A nyelvészet területéről azóta is olyan szótárakkal, kézikönyvekkel és érdekes, mindenki által forgatható, jó értelemben vett népszerűsítő kiadványokkal rukkolt elő, ami rokonszenvessé tette-teszi. Nem épít székházat magának, azóta is egy Kondorosi úti lakásban van a főhadiszállása, viszont sok „nagy” kiadóval ellentétben élénk interakciót folytat az olvasókkal – lélegzik, mondanánk rá, ha a parafa dugótól megszabadított bor vagy hólyagban érlelt juhtúró lenne. Igyekszik nemcsak a szakmának, hanem az átlagolvasónak is szellemi betevőt nyújtani. A nyelvészetnek azt az oldalát is megmutatja a szakmán túl, ami érdekes, amin nem kell elaludni, mint néhány, kevésbé érdekfeszítő nyelvészeti szemináriumon tettük annak idején. Kiss Gábor kiadóvezető tegnap azzal fejezte be a bemutatót, hogy nem a makói hagyma, a szürke marha vagy a kalocsai paprika a legnagyobb hungarikum, hanem a magyar nyelv – és ebben teljes mértékben egyetértünk.

  
 

A nóvumok

Temesi Viola (főszerkesztő): Magyar ellentétszótár
Ellentétes jelentésű szavak szótára
Kötött, 316 oldal, B/5, 3990 Ft
ISBN 978 615 5219 02 3
A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 22. kötete
A könyvet Kemény Gábor nyelvész méltatta közérthetően, szellemesen. Kiemelte, hogy először született magyar nyelvű ellentétszótár (például francia nyelvű nincs), 13 700 vastag betűs címszót tartalmaz, címszavanként átlagosan 3,5 ellentétpárral. (Részletek hamarosan, önálló cikkben, és játékot is szervezünk, melyen három kötetet sorsolunk ki!)

Daniss Győző: „Újságíróiskola”
Gyakorlati útmutató
Kartonált, 168 oldal, A/5, 1490 Ft
ISBN 9786155219030
Kelen Károly (Népszabadság) újságíró, az egyik fejezet szerzője mutatta be az Ékesszólás kiskönyvtára 19. kötetét. A vehemensen elővezetett témában – tárgya nem csupán a kötet, hanem a mai magyar újságírás helyzete volt – a nagy vonalakkal igen, de nem minden megállapításával értettünk egyet. (A kiadványról hamarosan, önálló cikkben!)

   
 

Simonffy Zsuzsa (főszerkesztő): Le paradoxe et ses usages
Actes du colloque international des 21, 22 et 23 mars 2007 Département d’études francophones de l’Université de Pécs
Kartonált, B/5, 234 oldal, 3000 Ft
ISBN 978963990232

A Tinta nem csupán népszerű és hasznos kézikönyveket, ismeretterjesztő műveket, hanem hardcore nyelvészeti szakkönyveket is kiad. Ezúttal a paradoxonokról jelent meg egy tanulmánykötet franciául, ami önmagában is dicséretes. A kötet egyik fele ráadásul nem csupán a szűken vett nyelvészettel foglalkozik, hanem kirándul az irodalomtudomány és más diszciplínák felé is. Mint egykor nyelvészetet (el)hallgatónak (ez már paradoxon?) Simonffy Zsuzsa főszerkesztő szakszerű bemutatójának szakszavait értenem kellett volna, de ezek a terminusok már árkon-bokron túl vannak számomra. Elég hamar elvesztettem a fonalat, így az olvasó is jobban jár, ha a fülszöveget másolom ide:

Vajon hogyan reagálunk a paradoxonokra a mindennapi életben és a művészetben?
Miként vagyunk képesek befogadni a paradoxális szóhasználatot? A paradoxo­nok megkérdőjelezhetik-e a doxát?
A kötetben szereplő cikkek ezekre a kérdésekre keresik a választ, s elsősorban az eddig fel nem tárt nyelvészeti, szemiotikai, pragmatikai, interakciós és esztétikai dimenziók számbavételével a meglévő kategóriák újragondolására késztetnek bennünket.
A kötet alapgondolata az, hogy a nyelvészet központi szerepet játszik a paradoxonok leírásában, s ez a leírás ugyanakkor a többi diszciplína számára lényeges eszközt jelenthet saját kérdésfelvetéseiknek a megfogalmazásához.
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 136. tagja

Jakabb Oszkár: Madárnévkalauz
A Kárpát-medence madarainak névkalauza
Kötött, 212 oldal, B/5, 3500 Ft
ISBN 9789639902985

A kötetet Rácz János, a 2011-es Arany Penna díjas, a Növénynevek enciklopédiája szerzője méltatta (nem volt jelen, felolvasták az írását). Kiemelte, hogy Jakabb nem nyelvész, hanem ornitológus, az egyik legnagyobb itthoni madártani magánszakkönyvtár birtokosa, így ha nyelvészeti fogásokat esetenként lehet is találni a munkán, úttörő a kezdeményezés, az első ilyen jellegű, nagyon alapos magyar szakmunka, melyben a magyar madárnevek hibátlan leírása található (latinul és angol nyelven is szerepelnek). Nem utolsósorban az ornitológusnak a nyelvészekkel szemben megvan az az előnye, hogy minden szócikk esetében tudja, miről ír. Mondhatnánk mi szarkasztikusan: nem más tollával ékeskedik. (A kiadványról hamarosan, önálló ajánlóban!)

 
 

Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerkesztő): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok
A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai
Kartonált, 488 oldal, B/5, 2990 Ft
ISBN 9789639902947

A Tinta első, vékonyka kiadványába 1996-ban épp egy kárpátaljai (a 8.) Élőnyelvi Konferencia anyagát sűrítették, melyet Kiss Gábor a most is megjelent Csernicskó Istvánnal (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese) szerkesztett. Most pedig, az újabb kárpátaljai konferencia újból egy zöld kötetet hozott ki a kiadó. Az egyik szerkesztő, Karmacsi Zoltán szólt néhány szót a konferenciáról is, amelyen rekordszámú résztvevő volt, s hetven előadást tartottak (öt szekcióban és egy műhely keretében).

    

Az 1988-ban indult Élőnyelvi Konferenciák sorozata az első olyan tudományos kezdeményezés volt, amely a határon inneni és túli nyelvészeket együtt, egy fórumon szólaltatta meg a találkozás és együttműködés szándékával. A 16. Élőnyelvi Konferenciát a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete rendezte 2010 szeptemberében. A 16. Élőnyelvi Konferencia témája a nyelvi mítoszok, ideológiák, valamint a nyelvpolitika és a nyelvi jogok köré szerveződött. A 21. századi Európában egyre többet hallunk a globalizációról, a határok légiesítéséről, a multikulturalizmusról, a jogállamiságról, a demokráciáról és az emberi jogokról, az államok jelentős része kiemelt figyelmet fordít polgárai nyelvi jogainak szabályozására. S bár a nyelvi emberi jogok iránt fokozatosan nő a figyelem, a nyelvpolitikát és a nyelvi jogok gyakorlati alkalmazását gyakran tudománytalan nyelvi mítoszok, nyelvészeti kérdésekben laikus politikusok és értelmiségiek által támogatott ideológiák határozzák meg. A kötet célja, hogy a konferencián elhangzott előadások közlésével közelebb vigyen a valós helyzet feltárásához, az ideológiák és mítoszok leleplezéséhez. Ezzel talán nemcsak a nyelvészek, hanem a szélesebb közvélemény és a politikusok figyelme is a nyelvi tolerancia, a nyelvi emberi jogok felé irányulhat, hogy nyelvi, nyelvpolitikai kérdésekben a döntéshozók tájékozódhassanak a szakértők álláspontjáról, mielőtt a nyelvhasználatot, a nyelvi emberi jogokat befolyásoló nyelvtörvényeket alkotnak.
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 130. tagja

  

*

A kézzel fogható könyvek után Kiss Gábor két érdekes-hasznos kiadványt harangozott be, ma kerül nyomdába és két hét múlva jelenik meg a Tinta rövidítésszótára (Rövidítések enciklopédiája), melyben 12 ezer (7 ezer idegen, 5 ezer magyar nyelvű) régi és új rövidítés feloldása, szakterületi besorolása és magyarázata szerepel (ez utóbbi újdonság a magyar nyelvű könyvpiacon).
Hamarosan napvilágot lát a Régi szavak szótára is. 19 500 szócikket tartalmaz majd, nem lesz „homogén”, hiszen a mai nyelvből már teljesen kiveszett „apolgat” (’csókolgat’) ugyanúgy benne lesz, mint például a „koporsó”, melynek mára megváltozott a jelentése (’láda’ volt régebben), vagy a „komorna”, mely a fiatalok számára a modern korban nem mond semmit. (A cikk címe tehát nem egy Police-lemez, mint a Zenyatta Mondatta.)
Summa summarum a Tinta újra izgalmas kötetekkel jelentkezett, és ezt a jó szokását továbbra is megtartja.

A kiadó honlapja


Oldaltérkép