Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domain

[ Cédé | Dévédé | Koncert | Könyv ]


Korai romantikusok

Lehotka Ildikó
2015. január 10.

 TEMPERLEY-ABRAHAM-SEARLE: Korai romantikusok: Chopin, Schumann, Liszt Rózsavölgyi ISBN : 9638831736Az Új Grove Zenei Lexikont etalonként tartja számon a zenei szakma, több kötetében rengeteg szócikket találunk. A lexikon az évek során több önálló kötetet is megjelentetett, egy-egy zeneszerző életrajza nem is férhet be részletesen egy szócikkbe. Az első hat magyar kiadvány papírfedeles volt, az újabban megjelentek már keménytáblásak, ahogy a Korai romantikusok. Chopin, Schumann, Liszt élete és művei kötet, mely egyben tisztelgés a bicentenárium előtt.

A Korai romantikusok magyar szövege az 1980-as fordítása, jogi okok miatt nem a 2001-es könyvet kaptuk, javítva. Liszt műveinek jegyzéke még mindig nem teljes, két számozással jelölik valószínűnek tartom, hogy nem ezt a fejezetet fogják böngészni az olvasók (magam egy Széchényi Imre témájára készült művének jegyzékszámát kerestem). Liszt rengetegszer átírta műveit, más hangszerre átdolgozta, sok műve elveszett, másokat neki tulajdonítanak.
A kötet egyben három könyv is, a három zeneszerző életét tényeken alapulva írta meg az adott szerző. Nagyon aprólékosan, mindenre kiterjedően vezetik végig a zeneszerző életét, de egyetlen mondat sem száraz, vagy unalmas, egy-egy fél szó utalhat a komponista személyiségére, de mindig alátámasztva. Sok érdekességet tartalmaznak az életrajzok, Chopin homoszexuális érzelmei– tudjuk meg a Nicholas Temperley – Kornel Michalowski szerzőpárostól – a leveleiből nyilvánvaló. A George Sand-nal való viszonya is jóval másabb, ahogy azt a nagyközönség ismerheti. (Georges Sand Életem története című regényében inkább az asszony írói vénája a fontosabb, nem a tények.) A Chopin-monográfia 12 fejezete közt kettőhöz is tartoznak kottapéldák; a Zongorastílusa című azt sejtetné, hogyan zongorázott Chopin, azonban a zeneszerzői stílusról van szó. Érdemes kitenni a kottákat, ha az olvasó mélyebben akar foglalkozni a művekkel, hiszen nem mindegyik említett részlethez találunk kottapéldát, ahogy a Harmóniavilága fejezetnél sem. Chopin világáról olvashatjuk, hogy „harmóniai álmodozás,... a zene kábulatba zuhan”, helyenként a monográfiaírók túlzásokba esnek, fennkölt gondolatokkal. Szintén olvassuk, hogy „Sikerült végül kielégítő nagyformákat is létrehoznia”, nos, ez kimerül a két zongoraversenyben (melyből a korábban írt, de számozása szerint későbbi nem feltétlenül arányos), a cselló-zongora szonátában, a két zongoraszonátában. Nem is véletlen, hogy a Formavilága fejezetben a szólózongora-darabok bőséges helyet kaptak, a zenekari művek és kamarazene mindössze 13 sort.
A Robert Schumannt bemutató rész Gerald Abraham és Erik Sams munkája, az életrajzi rész ez esetben is tömör, velős, koncentrált, és tele van érdekességgel. Megdőlt vagy megdőlni látszik, hogy Schumann a jobb technika érdekében kínozta volna ujjait; valószínűleg a szifiliszére (ezt sem említik az elsők közt a szerzővel kapcsolatban) kapott gyógyszer miatt lett gyengébb két ujja. Nem köztudott Schumann fiatalkori vonzódása a szeszes italokhoz sem. A zeneszerzői tevékenységet bemutató fejezetek nem tartalmaznak kottapéldát (nehéz is lenne választani egyet-egyet), a műveket műfajok szerint (dalok; zenekari művek és kamarazene;kórusmuzsika és színpadi zene) csoportosítja, kitérve a zenekritikusi tevékenységre. A két szerző nem rejti véleményét a véka alá Schumann szimfóniáival kapcsolatban, hiányolják a nagy ívű dallamokat. Egyértelműen a schumanni zongoramuzsikát tartják jobbnak (Schumann-nál is a zongora az elsődleges, kamarazenéje egyes opuszai fantasztikusak). Míg Chopin a zongorát a kísérletezésre használja zeneszerzés közben, addig Schumann a zeneszerzésre – az elgondolt szakaszokat gyakran át kellett írnia, nem azt hallotta, amit a kottapapírra írt. Hogy ebben az idegrendszeri gyengeség is közrejátszhatott, valószínű, Schumann fülzúgásra panaszkodott.

Hasonlóan koncentrált a Liszt-életrajz is, itt is rengeteg utalással, idézetekkel, akár egy-két szavassal, nincs egyetlen felesleges szó, mégis olvasmányos stílusban kapja az olvasó az adatokat, adalékokat. Bár Liszt élete volt a leghosszabb, zeneszerzői munkássága a legbőségesebb, szerelmi élete a legváltozatosabb, és a legtöbbet koncertező a három zeneszerző közül, mégsem terjedelmesebb az életét leíró fejezet. Liszt stílusa egyedi, erre – és szerkesztésmódjára is kitér a kötet, a következő fejezet a szerző zongoraműveit taglalja, benne a fantasztikus h-moll szonáta táblázatos formai, harmóniai elemzésével, kottapéldákkal. Külön fejezetet kapott a szerző zenekari muzsikája, hangszeres zenéje, majd az egyházi kórusművekről olvashatunk, a cím találóbb lenne egyházi vokális művek jelöléssel, hiszen zenekarra, énekkarra, énekes szólistákra írt darabok szerepelnek benne leginkább. Az Operamuzsikája, világi vokális zenéje fejezet alig több, mint egy oldal, izgalmas a következő, Liszt harmóniavilágának fejlődését górcső alá vevő szakasz, rengeteg kottapéldával. Érdemes lett volna bővebben kitérni Liszt műveinek változatairól, szinte nincs olyan darabja, amit ne írt volna valamilyen módon át.
Liszt műveit még nem teljesen dolgozták fel, azonban a műjegyzékből ki lehet keresni, hogy a dalok mely szerzők versére készültek. A fejezetíró megemlíti, hogy „francia, német, olasz és magyar költeményekre, valamint egy angol Tennyson-versre” komponált dalt, sajnálatos módon kimaradt Tolsztoj neve (340/a), a műjegyzékben viszont megtalálható. Szintén elsiklott a szerző a keresztmotívum megjelenéseit illetően: Liszt nem csak az egyházzenében él a háromhangnyi motívummal, hanem például a h-moll szonáta Grandioso szakaszával (p.196), ezt jelöli a mű III. témájának.
A kötet mindenképp ajánlható, nem hiszem, hogy szemet szúrna a Schumannt bemutató fejezetben a kettős trió kifejezés (inkább a kéttriós az elfogadottabb), néhány javítani való helyesírási botlás is maradt (p. 241. Rákóczy-induló), a Chopint és Lisztet bemutató egységnél csak egy szerzőt találunk. Néhány kottapéldánál a rövidítés nem található meg a jegyzékben. A könyvet képek, színlapok, autográf kéziratok, kottapéldák színesítik, nagyon hasznos a műjegyzék.


Oldaltérkép