Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domain

[ Album | CD-ROM | Életrajz | Elmés-nemes | Hangoskönyv, DVD | Kölyök | Könnyű | Szépíró | Természetes ]


Ezüstös kincsesbánya – DVD könyvtár IV. – Családtörténet, heraldika, honismeret

Szerző: Franken Stein
2005. február 19. 7.45

Az Arcanum Adatbázis DVD-könyvtárának negyedik lemeze a családtörténet, a heraldika és a helytörténet szerelmeseinek szól. A munkák egy részét külön-külön már kiadták CD-n, más részének ez az első digitális megjelenése. A páratlan összeállítás szöveg- és képanyaga így egyben, kereshető formában egyedülálló kincsesbánya a téma iránt érdeklődőknek – ez áll az ajánlóban, s ez nekem, amatőr helytörténésznek éppen elég.

Kutatás, kutakodás

Annak idején helytörténetből, szülőfalum történetéből írtam a szakdolgozatomat. T. P. debreceni konzulensem mosolygott azon, hogy a vázlatban „minden föllelhető dokumentum” felkutatását ígértem. Azt kérte, kezdjem el azonnal a „hatalmas” munkát. Gyorsan tekintsem át az alapműveket (többek közt e DVD anyaga), majd vessem bele magam a dohos oklevelekbe – aki egyszer beleszagolt már a levéltári anyagba, az vagy örökre beleszerelmesedik, vagy többé messzire elkerüli. Már az alapművek megszerzésével is gondok adódtak, hiszen – leszámítva egy-két nagyobb könyvtárt – mindenhez nem volt egyszerű egyszerre hozzájutni. (Akkor még azt sem sejtettem, hogy a levéltári anyagot minimum négy levéltárból gyűjthetem össze, s a dokumentumok nagy része eltűnt, illetve Füleken lelhető fel, ha…) A településre vonatkozó fénymásolt oldalakból kupacok gyűltek, terebélyesedtek, de valamiért mindig vissza kellett menni a könyvtárba, hogy egy birtokos család oldalági rokonáról valamit megtudjak a „Nagy Ivánból” vagy a „Borovszkyból”. A helytörténet elkészült, de korántsem a teljesség igényével, legutóbb épp az első okleveles említést kellett visszadatálnom Györffy György egyik legutolsó áldozatos munkája nyomán (Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Akadémiai, Budapest, é. n.).

Könyvtárak A/5 méretben

Az Arcanum Adatbázis 2001-ben kezdett hozzá nagy ívű sorozatához, a DVD-könyvtárhoz. Első hallásra kicsit fellengzősnek tűnt a könyvtár kifejezés használata. Amikor viszont megtudtam, hogy mi minden került erre a 4,5 Gbyte-nyi korongra, leesett az állam: Verstár – 49 magyar költő összes verse és versfordítása; Ady Endre-összes; Mikszáth Kálmán-összes; William Shakespeare összes műve angolul és magyarul; Irodalmi arcképcsarnok – 444 íróportré Hegedűs Géza tollából; Gondolattár – Kristó Nagy István Bölcsességek könyvének kibővített változata; A Biblia világa – Károli Gáspár bibliája, a Magyar Biblia Tanács bibliafordítása stb.; Pallas Nagy Lexikona; Marcali Henrik: Nagy képes világtörténet; Malonyay Dezső: A magyar nép művészete; Pannon Enciklopédia sorozat; Jókai Mór összes; Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben; Brehm: Az állatok világa.
Valóban könyvtárnyi anyag! Mivel már volt néhány CD-m az Arcanumtól, könnyen kezeltem a Foliót. Napokig böngésztem az adatbázisokban, s akár egy-két másodperc alatt rátaláltam egy-egy verssor elfelejtett címére, szerzőjére, a Shakespeare-idézetre, valamelyik bibliai történetre stb.
Az Arcanum sokak örömére nem hagyta abba a sorozatot, s az akkori számítógépes penetrációt tekintve is biztosak voltak abban, hogy a szakmai és az erkölcsi mellett előbb-utóbb anyagi sikert is hozhat a DVD-könyvtár: Biszak Sándor kiadóvezető tavaly így nyilatkozott honlapunknak: „Jelenleg 4 saját DVD-kiadványunk van. Ezeken 15–20 CD-nk anyagát tesszük egy adatbázisban hozzáférhetővé. A piaci visszajelzések jók, bátran lehet arra építeni, hogy az emberek rendelkeznek olvasóval, és várják az újabb és újabb kiadványokat.”
A sorozat második darabja tartalmazza többek közt a Magyar életrajzi lexikont, a Finály-féle A latin nyelv szótárát, Pecz Vilmos Ókori lexikonát, Tótfalusi István SzóTárLatát, az Elektronikus Régi Magyar Könyvtárt, Petrik Géza Magyar könyvészetét, Szinnyei Magyar írók élete és munkái című művét, a Németh László-összest, A magyar viseletek történetét, valamint a Vasárnapi Újság, a XIX. századi népszerű hetilap első hat évfolyamának teljes szöveg- és képanyagát.
A harmadik DVD-ROM történelmi tárgyú anyagokat gyűjtött egybe: Rubicon-archívum 1990–2003, Az 1848–1849-iki szabadságharc története, Magyarország vármegyéi és városai, A teljes „Borovszky”, Bánlaky József: A Magyar nemzet hadtörténelme, Hóman Bálint munkái, Kossuth Lajos összes műve, Szalay-Baróti: A Magyar Nemzet története; Szilágyi: A Magyar Nemzet Története; Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon, Magyar történeti életrajzok.

A IV. – ROM-okban heverő tények

Az egyik első keresésem egykori szakdolgozati témámhoz kapcsolódott. Kíváncsi voltam, hogy az egy éve módosított első okleveles említés vajon megállja-e a helyét. „Egy 1294-iki oklevél Keysyg falut említ, s első pillanatra majdnem Kőszegnek olvashatnánk, de az oklevél e falut a börzsönyi erdő mellé teszi, világos tehát, hogy a nógrádmegyei Keszeg faluról szól…” (Turul 1889/1.) Az évszám tehát egyelőre maradhat (a következő még korábbi oklevél közléséig), Györffy ugyanezt az oklevelet ismertette, bár ő talált egy ide vágó 1292-est is. Igazán akkor lehet Györffy munkáját értékelni, ha az ember a levéltárban kezd molyolni, egy-egy adat után kutatni – mennyivel könnyebb dolga van annak, aki kézbe vesz egy DVD-könyvtárt, s nem kell romokban hevernie a sok adat, oklevél, családfa láttán.

A tartalomjegyzék önmagáért beszél:

Családtörténet
Nagy Iván: Magyarország családai – a mindmáig nélkülözhetetlen családtörténeti munka
Kempelen Béla: Magyar nemes családok – 11 kötetes családtörténet
Turul 1883–1950 – A Genealógiai Társaság közlönye a családtörténet máig fontos forrása
Magyar nemzetségi zsebkönyv I–II.
Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig – Árpád-kori genealógia
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457 és Középkori magyar genealógia – a 14–15. század tisztséget és hivatalt viselt személyeit, a családok leszármazástáblája

Heraldika
Siebmacher’s Wappenbuch (Nagy címerkönyv) - A „Siebmacher” Magyarország és Erdély, valamint Horvát-Szlavónia nemes családai címereinek legteljesebb kiadása német nyelven, 12 000 címerképpel
Magyarország címeres könyve – A-tól C-ig 1600 nemes család címerét közli leírás és gyönyörű színes nyomat formájában
Magyarország címertára – Tagányi munkája országos és állami címerek, vármegyék és kerületek, városok címereinek gyűjteménye
Magyar címeres emlékek – Közzétette a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság
A Magyar Országos Levéltár címereslevelei – 1246 címereslevél rajza, 100-nak színes képe
Településeink címeres pecsétjei - a történeti Magyarországra vonatkozó 1100 pecsétrajz
Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve
Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala

Helytörténet
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai – „A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája”
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában – a történelmi földrajz alapműve
Vályi András: Magyarország leírása
Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben - 21 kötetes illusztrált munka a Monarchia népeiről, földjéről, kultúrájáról
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Torda város és környéke
Szolnok-Doboka vármegye monográfiája
Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája
Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története – az alapítástól a 19. sz. végéig
Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek – a középkori erdélyi püspökség templomai
Szolnok megyei honismereti kiskönyvtár
Albert Ferenc: Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírása
Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai
Gyárfás István: A jász-kunok története
Palugyay Imre: Jász-Kun kerületek s Külső-Szolnok vármegye leírása
Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene

Továbbiak
Wenczel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár, Hazai oklevéltár 1234–1536, Závodszky Levente forrásgyűjteménye – A korszak 4000 dokumentuma

Rendszerkövetelmények:
Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000 vagy újabb változat, DVD-olvasó.

Arcanum Adatbázis Kft.
Cím: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12. Tel./fax: 481-0900
E-mail:
arcadat@axelero.hu, Internet: www.arcanum.hu, Levélcím: 1507 Budapest, Pf. 99

Linkek:
A magyar nyelv értelmező szótára – CD-ROM-változat:
www.papiruszportal.hu/site/index.php?lang=1&f=&p=1&n=293
Interjú Biszak Sándorral, az Arcanum Adatbázis Kft. kiadóvezetőjével: www.papiruszportal.hu/site/index.php?lang=1&f=1&p=5&n=151
Csodaszer – Interjú Biszak Sándorral, az Arcanum vezetőjével:
www.papiruszportal.hu/site/index.php?lang=1&f=1&p=5&n=50
Régi magyar szólások és közmondások
Egy évforduló ürügyén – Hegedüs Géza: Irodalmi arcképcsarnok
Arcanum DVD-könyvtár I.

2193


Oldaltérkép