Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domainA megújult Kossuth I. – Jeremy Black: Térképek világtörténete

Szerző: leho
2005. november 17. 15:46

 Kiadókat bemutató sorozatunkban egy nagy múltú könyvműhely tevékenységét szeretnénk megvilágítani. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő Kossuth az utóbbi évtizedben nagy lépésekkel haladt jól kivehető célja felé: minden szempontból egy modern, a világ változásaira figyelő, igényes, sokszor látványos műveket megjelentető, a piac meghatározó szereplőjévé váló kiadót építenek.

Mindennapjaink kelléke

Ha el akarunk jutni egy számunkra ismeretlen helyre, térképet, útikönyvet szerzünk be – vagy egy útvonaltervezőre kattintunk a világhálón, esetleg az autónk számítógépes rendszere megteszi helyettünk. Ha a hagyományos térképeknél maradunk, felütjük őket, kiválasztjuk a legrövidebb vagy legcélszerűbb útirányt. Közben figyelembe vesszük, hogy milyen úttípuson, hány településen keresztül vezet utunk, s kigondolt útitervünk alapján múzeumlátogatást, tankolást, étkezést stb. iktatunk be a térkép ikonjai, jelei alapján.
A Kossuth Kiadó tudományos művei, sorozatai mellett (Mindentudás egyeteme, Magyar Kódex, Magyar Tudománytár) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy művei a nagyközönség számára is érthetőek legyenek, ismeretterjesztő könyvei szinte a tudományágak valamennyi területére kalandoznak.
A kiadó a térképészet terén nem első munkájával jelentkezik. 2002-ben a Cartographiával közösen adták ki Papp-Váry Árpád Magyarország története térképeken című művét, amelyet azóta is újra kell nyomni, s idén is a könyvesboltok polcain található.
Ezúttal egy exeteri történészprofesszor 2003-as, még szélesebb témát felölelő, összegző könyvét fordították le. A szerző szimpatikus, a magyar könyvészetben a tudományos igényű kiadványoknál szokatlan gesztussal kezd: művét kedvenc kocsmája két alkalmazottjának ajánlja. Rutinos egyetemi előadó lehet, aki anekdotákkal, humorral próbálja a sokszor komoly, száraz anyagot könnyebben emészthetővé tenni, erre jó példa könyvében nagy kedvencem, a Micimackó Százholdas pagonyának térképe is.
Jeremy Black már a Bevezetőben felhívja a figyelmet a nyugati ember önzésére: a XX. századig a világ számos táján egyáltalán nem volt természetes, hogy észak van fölül, hogy a meridián Greenwichen keresztül „halad” stb. A térképek címe, színe, kivetítése, léptéke, jelrendszere egy hosszú, göröngyös egységesülési folyamaton ment keresztül, s az erősebbek, jelen esetben a XIX. század nagyhatalmai erőltették rá a térképkészítésre is akaratukat. A professzor szerint nagyon fontos a látókör, a látóhatár kérdése, ki meddig, merre tekintett, mit vélt érdemesnek megörökíteni, milyen értékeket közvetítettek az egyes térképek.

A kőbe véséstől a virtuális térképekig

Már a térképek anyaga is bizonyítja, hogy milyen óriási fejlődés zajlott le a térképkészítésben. A könyvben szereplő babiloni térképet kőbe vésték, így tették maradandóvá, egyes elképzelések szerint a Nazca-vonalak is egy térképet alkotnak. De pergamenre, papiruszra, fókabőrre is rajzoltak. Ma pedig egyes térképeknek nincs is anyaga, hiszen a műholdas térképek akár több millió kilométerről érkezhetnek a számítógépünkre.
A szerző öt nagyobb témára bontja mondanivalóját: A világ ókori szemmel, Kolumbusz nyomában, A felvilágosodás nyomában, Kereskedelem és birodalom, A modern kor. A legnagyobb változásokat ragadja meg, s mindig kitér az újítások mozgatórugóira. Sorra veszi a specifikusabbakat: a birtok-, a katonai, hajózási, metró-, GPS- stb. térképeket is.
Black a történeti kalauzolás és a plasztikus példák mellett rövid esettanulmányokat szúr be a térképcsinálás nagyobb mérföldköveiről: a Katalán atlaszról, az első meridiánról, a légi fényképezésről vagy az univerzum feltérképezéséről.
A könyvet olvasva számos egykori kedvenc gyerekirodalmi mű ötlött eszembe, ahol kulcskérdés volt a jó, érthető térkép léte (Kincses sziget, a már sajnos kevésbé olvasott Verne-mű, a Grant kapitány gyermekei stb.), és még több, korábban gondolkodásra késztető történelmi eset. A magyar őstörténetben Etelköz behatárolása, melyen tudósok még ma is vitatkoznak: mekkora gondot okoz, ha minden folyót Etilnek (Etelnek) neveznek. Vagy egy súlyos hiba a délszláv háborúban az Egyesült Államok részéről: rossz, azaz elavult térkép alapján kínai diplomáciai épületet bombáztak tévedésből. A hatalmi viszonyokat jelölő térképek között például az orosz birodalom polipként való ábrázolása is messzire viheti a fantáziát…
A járulékos részek között a nagyon hasznos, ilyen jellegű műveknél már elmaradhatatlan tárgy- és névmutató, képek forrása mellett az újabban elhanyagolt ajánlott irodalom is helyet kapott. A kötet szép kiállítású, az illusztrációk látványosak, érdekesek, jól kiegészítik a professzor írását, szöveg és illusztráció szerves egészet alkot.
Jeremy Black nagyszerű könyve nemcsak szakmabelieknek tanulságos összegzés, a laikus olvasónak is kitágítja a látókörét, mindannyiunkat elgondolkodtathat arról, hogy a legegyszerűbb használati tárgyainkba is mennyi tudás, emberi fifika, újítás szorult – és nem utolsósorban szép ajándék lehet földrajzot, történelmet tanulók számára.

Fülszöveg

A térképek világtörténete című színes képekkel, illusztrációkkal teli kötet végigkíséri a térképészet történetét a nyomtatás feltalálása előtti koroktól napjainkig. Megismertet azokkal a jelentősebb térképészekkel, felfedezőkkel és technológiai vívmányokkal, amelyek a segítségünkre voltak a világról alkotott képünk formálásában. Részletesen, de könnyen követhető módon ismertet meg a különféle szárazföldi és tengeri térképekkel a felfedezések korától a gyarmatosítások koráig. A kísérőszövegek jóvoltából a színes képekkel teli könyv nemcsak gondolatébresztő, de szórakoztató olvasmány is.

 Jeremy Black: Térképek világtörténete

Kossuth Kiadó [Budapest, 2005]

240x300x18 mm, kötött, 176 oldal, 6500 forint

Fordította Diószegi Endre és Németh Dorottya

Szerkesztette Stecz Mária

Tördelés Malum Stúdió

Műszaki vezető Kun Gábor

Nyomás és kötés Kínában

ISBN 963 09 4640 8


Oldaltérkép